Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Powrót
Podziękowanie za pomoc na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 / 2019-10-31

Serdecznie pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym osobom w akcję na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Pomorskie Hospicjum dla Dzieci
kieruje Podziękowanie w formie dyplomu
dla Dzieci, Rodziców i Pracowników
z Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 4 w Gdańsku
za wrażliwość, zaangażowanie i pomoc dla podopiecznych Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci,
także za wsparcie i otwartość na potrzeby innych, które stają się cegiełką do budowania wiary w lepsze jutro.