Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Powrót
Z radością ogłaszamy Świąteczny Konkurs dla wszystkich Dzieci z Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 4! :) Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 / 2019-12-03

Zapraszamy wszystkie Przedszkolaki wraz z Rodzicami do udziału w „Konkursie na najpiękniejszą Bożonarodzeniową ozdobę przestrzenną”

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

* Zachęcanie do działań twórczych dzieci oraz ich współpracy z rodzicami, mającej formę dobrej zabawy. * Kształtowanie umiejętności wyrażania dziecięcych emocji i przeżyć poprzez kreatywną pracę.

* Rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.

* Zaangażowanie rodziców do brania czynnego udziału w życiu przedszkolnym dzieci, mającego charakter twórczy.

 

Warunki uczestnictwa:

*Technika pracy: praca przestrzenna. * Każdy przedszkolak wraz ze swoim rodzicem oddaje jedną ozdobę świąteczną.

* Ozdoba powinna być podpisana: imieniem, pierwszą literą nazwiska i nazwą grupy, do której uczęszcza dziecko. *Rodzice wspierają dzieci w wykonaniu prac, dziecko stara się jak najbardziej samodzielnie wykonać pracę konkursową.

*Prace konkursowe należy przynosić do wychowawców poszczególnych grup przedszkola do dnia 16.12.2019r.(poniedziałek) do godz. 9:00.

* Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 16.12.2019r. (poniedziałek), połączone z wystawą prac. Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani dyplomami, ponadto zostaną wyłonione i nagrodzone trzy najbardziej pomysłowe prace w formie I, II i III miejsca oraz dwa wyróżnienia, a wykonane ozdoby dzieci zabierają po rozstrzygnięciu konkursu do domu.

*Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność prac oraz zgodność z tematyką.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wszystkim uczestnikom miłej zabawy w tworzeniu prac artystycznych :)