Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Powrót
Rekrutacja 2020/2021 Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 / 2020-02-10

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 2 marca 2020r. o godzinie 9:00, będzie odbywać się poprzez stronę internetową: https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

W zakładce Rekrutacja 2020/2021 znajdują się zasady rekrutacji na kolejny rok szkolny do Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 4 w Gdańsku.

 *Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola NIE LOGUJĄ się do systemu elektronicznego, a jedynie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego. Kartę należy złożyć w terminie od 17 do 28 lutego 2020r. do godz. 15:00.