Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Powrót
Rekrutacja do przedszkola na rok skzolny 2020/2021 Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 / 2020-02-14

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się naborem do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 informujemy, iż Rodzice dzieci uczęszczających już do naszej placówki NIE LOGUJĄ SIĘ DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, a jedynie składają u dyrektora przedszkola lub w sekretariacie  wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego (deklaracja dostępna w załączeniu na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja 2020/2021 lub w sekretariacie przedszkola od 17.02.2020r. do 28.02.2020r.).

Deklarację należy złożyć w terminie od 17.02.2020r. od godz. 8:00 do 28.02.2020r. do godz. 15:00. Jest to ostateczny termin. W przypadku, gdy Rodzic/ Opiekun nie zloży deklaracji w wymaganym terminie dziecko zostaje skreślone z listy z dniem 31.08.2020r. Skutkuje to koniecznością udziału w elektronicznym naborze na 2020/2021 rok.

Bardzo prosimy pamiętać o terminowym złożeniu karty kontynuacji.

 

REKRUTACJA DLA NOWYCH DZIECI, KTÓRYCH RODZICE CHCIELIBY ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA:

Rekrutacja rozpocznie się 2 marca 2020r. o godzinie 9:00, będzie odbywać się poprzez stronę internetową: https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać od dnia 2.03.2020r. do dnia 13.03.2020r. do godz. 15:00.

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 znajdują się w załączeniu.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 4 w Gdańsku znajduje się w załączeniu.