Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Powrót
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 / 2020-03-23

 

Informacja dla Rodziców dzieci kontynuujących edukację w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 4:

- Rodzice otrzymają poprzez wiadomość na e-dzienniku „Dzień Smyka” umowę na nowy rok szkolny 2020/2021. Prosimy o odesłanie skanu podpisanej umowy na adres mailowy przedszkola : przedszkole4@pozytywneinicjatywy.pl   lub dostarczenie umowy w dwóch egzemplarzach do skrzynki podawczej w przedszkolu w godz.7:30-15:30  (do dnia 31 marca 2020r.). Zalecamy, aby rodzice odesłali skan podpisanej umowy na skrzynkę pocztową przedszkola lub z wykorzystaniem platformy Smyk.

** Przesłane przez rodziców skany umowy Dyrektor wydrukuje,  podpisze, a następnie odeśle z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub platformy Smyk.

Informacja dla Rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji:

* 24 marca o godz. 15: 00 wywieszamy listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w placówce; rodzice mogą również zalogować się na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej/Rekrutacja,   aby sprawdzić czy ich dziecko zakwalifikowało się czy nie zakwalifikowało do wybranej placówki (Login i hasło został nadany podczas wypełnianiu Wniosku)  lub telefonicznie (735-207-822) czy mailowo (przedszkole4@pozytywneinicjatywy.pl) w danym przedszkolu.

*  Od 25 marca do 31 marca odbywa się potwierdzane woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania, czyli w przypadku naszej placówki podpisanie umowy na rok szkolny 2020/2021.

*   24 marca po godzinie 15 przedszkole udostępni umowę zakwalifikowanym rodzicom poprzez pocztę elektroniczną. Rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mogli odesłać skan wypełnionej i podpisanej umowy na adres mailowy przedszkola (przedszkole4@pozytywneinicjatywy.pl) lub dostarczyć umowę do skrzynki podawczej do przedszkola w dniach: 25.03 – 31.03.2020r. w godz. 7:30 – 15:30.

** Przesłane przez rodziców skany umowy Dyrektor wydrukuje,  podpisze, a następnie odeśle z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub platformy Smyk.

** Na podstawie posiadanych skanów umów lub oryginałów,  dziecko zostaje przyjęte do przedszkola.

 02 kwietnia o godz. 15: 00 opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki (warunkiem przyjęcia jest podpisanie umowy na rok szkolny 2020/2021).