Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Powrót
„Konkurs na Najpiękniejszą Bożonarodzeniową ozdobę przestrzenną” Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 / 2020-12-03

Z radością ogłaszamy Świąteczny Konkurs dla wszystkich Dzieci

z Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 4 oraz Pozytywnego Żłobka nr 2!

Zapraszamy wszystkie Przedszkolaki wraz z Rodzicami do udziału w „Konkursie na najpiękniejszą Bożonarodzeniową ozdobę przestrzenną”

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

* Zachęcanie do działań twórczych dzieci oraz ich współpracy z rodzicami, mającej formę dobrej zabawy.

* Kształtowanie umiejętności wyrażania dziecięcych emocji i przeżyć poprzez kreatywną pracę.

* Rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.

* Zaangażowanie rodziców do brania czynnego udziału w życiu przedszkolnym dzieci, mającego charakter twórczy.

Warunki uczestnictwa:

*Prace konkursowe należy dostarczać od 07.12.2020 (poniedziałku) do 14.12.2020 (poniedziałku) do godz.10.00.

*Technika pracy: praca przestrzenna.

* Każdy Przedszkolak wraz ze swoim Rodzicem oddaje jedną ozdobę świąteczną.

* Ozdoba powinna być podpisana: imieniem, pierwszą literą nazwiska i nazwą grupy, do której uczęszcza dziecko.

*Rodzice wspierają dzieci w wykonaniu prac, dziecko stara się jak najbardziej samodzielnie wykonać pracę konkursową.

*Prace konkursowe należy pozostawić w holu przy szatni –naprzeciwko Pani Darii z sekretariatu na wyznaczonych stolikach.

* Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 14.12.2020r. (poniedziałek) w godzinach popołudniowych.

Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani dyplomami, ponadto zostaną wyłonione i nagrodzone trzy najbardziej pomysłowe prace w formie I, II i III miejsca oraz 10 wyróżnień.

*Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność prac oraz zgodność z tematyką.

Prosimy również o informację do Wychowawców grup, czy wyrażają Państwo zgodę na przeznaczenie pracy konkursowej na zbliżający się kiermasz świąteczny w Przedszkolu Zapraszamy do udziału w konkursie

i życzymy wszystkim uczestnikom miłej zabawy

w tworzeniu prac artystycznych.