Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Powrót
Biblioteka "Mądrego Rodzica" Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 / 2020-12-03

Szanowni Rodzice,

z ogromną przyjemnością uruchamiamy program „Biblioteka Mądrego Rodzica”.

Nasz przedszkolny księgozbiór bogaty jest w książki o różnorodnej tematyce związanej z bajkoterapią, poradnictwem, emocjami itp. Są to bardzo interesujące, barwne i niesamowicie przydatne pozycje książkowe, które chcielibyśmy udostępnić wszystkim Rodzicom oraz Dzieciom do domu. Szczegóły wypożyczania książek przez zainteresowanych Rodziców znajdują się w Regulaminie Wypożyczania Książek – przesłanym wraz z wykazem literatury przez Psychologa do Rodziców/Opiekunów poprzez e-dziennik.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zaangażowanie w pomoc przy utworzeniu księgozbioru oraz wsparcie finansowe. Na pewno będzie bardzo przydatny w pracy podczas zajęć z Dziećmi w Przedszkolu. Mamy też nadzieję, że posłuży wielu Rodzicom w domach 😊