Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Powrót
REKRUTACJA 2021/2022 KARTY KONTYNUACJI Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 / 2021-02-12

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się naborem do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 informuję, że rodzice dzieci uczęszczających już do naszej placówki NIE LOGUJĄ SIĘ DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO , a jedynie składają u dyrektora placówki lub w sekretariacie wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Deklarację należy złożyć w terminie od 15.02.2021 roku od godz. 8.00 do 26.02.2021 roku do godziny 15-stej. Jest to ostateczny termin. W przypadku gdy Rodzic/Opiekun nie złoży deklaracji w wymaganym terminie dziecko zostaje skreślone z listy z dniem 31.08.2021 r. Skutkuje to koniecznością udziału w elektronicznym naborze na 2021/2022 rok.

Formularze deklaracji dostępne są w placówce od 15.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

1. W sekretariacie : w godzinach 7.30-15.30

2. W gabinecie Dyrekcji do godziny 17.00

3. Na stronie internetowej Przedszkola (ppp4.dziensmyka.pl) w zakładce  Rekrutacja 2021/2022. Jeżeli nie macie Państwo możliwości osobistego złożenia deklaracji w placówce proszę pobrać ją z naszej strony przedszkolnej, wypełnić i przesłać skan na nasz adres mailowy: przedszkole4@pozytywneinicjatywy.pl

Bardzo proszę pamiętać o terminowym złożeniu karty kontynuacji.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Brylska

Dyrektor PPP nr 4 w Gdańsku