Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Powrót
KONKURS WIELKANOCNY Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 / 2021-03-23

Wielkanocny konkurs plastyczny na Pomysłowe Pisanki Wielkanocne”

Z radością ogłaszamy Wielkanocny Konkurs dla wszystkich Dzieci

z Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 4 oraz Pozytywnego Żłobka nr 2!

Zapraszamy wszystkie Przedszkolaki wraz z Rodzicami do udziału w „Wielkanocnym konkursie plastycznym na Pomysłowe Pisanki Wielkanocne”

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

* Zachęcanie do działań twórczych dzieci oraz ich współpracy z rodzicami, mającej formę dobrej zabawy.

* Kształtowanie umiejętności wyrażania dziecięcych emocji i przeżyć poprzez kreatywną pracę.

* Rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.

* Zaangażowanie rodziców do brania czynnego udziału w życiu przedszkolnym dzieci, mającego charakter twórczy.

Warunki uczestnictwa:

*Prace konkursowe należy dostarczać od 26.03.2021 (piątku) do 30.03.2021 (wtorku) do godz.10.00.

*Technika pracy: praca przestrzenna.

* Każdy Przedszkolak wraz ze swoim Rodzicem oddaje jedną pisankę wielkanocną.

* Ozdoba powinna być podpisana: imieniem, pierwszą literą nazwiska i nazwą grupy, do której uczęszcza dziecko.

*Rodzice wspierają dzieci w wykonaniu prac, dziecko stara się jak najbardziej samodzielnie wykonać pracę konkursową.

*Prace konkursowe należy pozostawić w holu przy szatni –naprzeciwko Pani Darii z sekretariatu na wyznaczonych stolikach.

* Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 31.03.2021r. (środa) w godzinach popołudniowych.

Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani dyplomami, ponadto zostaną wyłonione i nagrodzone trzy najbardziej pomysłowe prace w formie I, II i III miejsce.

*Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność prac oraz zgodność z tematyką.

Zapraszamy do udziału w konkursie

i życzymy wszystkim uczestnikom miłej zabawy

w tworzeniu prac artystycznych.