Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Powrót
Zawieszenie pracy Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 4 i Pozytywnego Żłobka nr 2 Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 / 2021-03-26

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIE-19 informuję, że Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku w dniach  od 29.03.2021 r. do 09.04.2021 zawiesza zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze.

Zgodnie z Rozporządzeniem wyjątek stanowią rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rodzice dzieci , którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i rodzice dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dla tej grupy dzieci, na wniosek rodziców Dyrektor organizuje zajęcia w Przedszkolu.

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 25.03.2021 rok (czekamy na publikację Rozporządzenia) Pozytywny ŻŁOBEK nr 2 w Gdańsku zawiesza swoją działalność opiekuńczo wychowawczą w dniach 29.03.2021 r-09.04.2021 r.

Bardzo proszę zapoznać się z wiadomością wysłaną do Państwa na Platformie Smyk.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 4 w Gdańsku