Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Powrót
KONKURS RECYTATORSKI Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 / 2021-05-06

Szanowni Państwo, 
Ze względu na dużą ilość chętnych, konkurs recytatorski pt. Poeci Dzieciom został rozłożony na trzy dni (10.05, 11.05, 12.05). 
Listę dzieci występujących danego dnia znajdziecie Państwo u Wychowawców grup. 
Szczegółowe informacje odnośnie konkursu znajdują się w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej przedszkola.  


REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
,,Poeci Dzieciom”
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Pozytywne Przedszkole nr.4

II. UCZESTNICY
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-6 lat.

III. CELE KONKURSU • wrażliwości na piękno języka polskiego • rozwój zdolności recytatorskich • prezentacja umiejętności artystycznych

IV. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich grup przedszkolnych Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 4. w Gdańsku
2. Zgłoszenie udziału dziecka dokonuje rodzic nauczycielowi prowadzącemu daną grupę
3. Każdy uczestnik recytuje jeden dowolny wiersz.
4. Konkurs odbędzie się 10-12 maja 2021r. (poniedziałek, wtorek, środa).

V. ROZSTRZYGNIĘCIE
1. Występy zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatorów. W skład Jury wchodzą: Pani Dyrektor Agnieszka Brylska, Pani Wicedyrektor Monika Bystrek – Gąsiorowska, Pani Daria Różańska – sekretarz przedszkola, Pani Mirosława Kapitaniuk- nauczyciel dyplomowany,
2. Recytacje ocenia komisja w dwóch grupach wiekowych 3,4 latki oraz 5,6 latki.3. Kryteria oceny: • stopień opanowania tekstu • tempo recytacji • poprawność językowa • ogólny wyraz artystyczny ( mile widziane będzie przebranie, rekwizyt)
4. Decyzja komisji jest niepodważalna.

VI. NAGRODY
1. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie recytatorskim otrzymają pamiątkowy dyplom oraz nagrodę.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków.
2. Regulamin jest dostępny na stronie przedszkola oraz u wychowawców.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.
4. Ze względu na dużą ilość uczestników, konkurs został podzielony na trzy dni. Informacje odnośnie podziału dzieci na dany dzień przekażą Wychowawcy grup.