Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Powrót
KARTA "SMYK" Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 / 2021-05-11

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku odbijania karty smyk, każdego dnia w chwili przyprowadzenia i odbierania dziecka z placówki. Brak logowania kartą rodzica, spowoduje pełne naliczenie godzin tzn. od 6:30 do 17:00.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Agnieszka Brylska