Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Zgłaszanie nieobecności

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Nieobecności dzieci prosimy zgłaszać do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dzień nieobecności (nieobecność zgłaszana na poniedziałek, powinna być zgłoszona najpóźniej w piątek do godz. 14, aby była uwzględniona jako nieobecność niepłatna), poprzez zalogowanie na platformie www.dziensmyka.edu.pl, korzystając z zakładki "kalendarz".  W przypadku problemów z zalogowaniem się na SMYKa, prosimy o zgłoszenie nieobecności dziecka poprzez sms na numer telefonu: 735-207-822, w treści wpisując:  

Imię i nazwisko dziecka, nr grupy  oraz dni, w których dziecko będzie nieobecne

np.: Anna Kowalska, g. 1,  01-05.10.2018

 

*Nieobecności zgłoszone tego samego dnia oraz po godz. 14.00 w dniu poprzedzającym dzień nieobecności (lub w piątek po godz. 14,w soboty i niedziele zgłaszane na poniedziałek czy też w dni świąteczne zgłaszane na następny dzień) nie będą uwzględniane, co wiąże się z brakiem możliwości odliczenia dziennej stawki żywieniowej.