Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Oferta

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr4 w Gdańsku czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 - 17:00.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego przez doświadczoną kadrę pedagogiczną. W placówce stosuje się innowacyjne metody, a dzieci zdobywają nową wiedzę głównie poprzez własne działania. Zapewniamy opiekę psychologa, logopedy, a także bezpłatne zajęcia z języka angielskiego (2 x tyg.), rytmiki (2 x tyg.).