Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Gdańsku

* Składka - 30 zł miesięcznie
 
* Nowy nr konta bankowego:
77 1140 2004 0000 3102 8055 5423
Nazwa banku - mBank

Tytułem: Imię Nazwisko nr grupy miesiąc 

przykład: Katarzyna Engler gr. 12 Październik

* Prosimy o regularne wpłaty w pierwszej połowie każdego miesiąca.

* Dostęp do dokumentów Rady Rodziców
https://drive.google.com/drive/folders/1rhN5cgEGROU9i7acCdpQGpKZJgBEsdN_?usp=sharing

* Kontakt
rrppnr4@gmail.com
Przewodnicząca Rady Rodziców – Katarzyna Engler