Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Gdańsku

* Składka - 30 zł miesięcznie

NOWY NR KONTA NA ROK 2021 / 2022

21 1160 2202 0000 0005 0319 3940
Nazwa banku 
Millenium

Właściciel konta
Jolanta Skarbierz - Skarbnik Rady Rodziców 

Tytułem: Imię Nazwisko nr grupy miesiąc 

przykład: Eryk Engler gr. 5 Październik

* Prosimy o regularne wpłaty w pierwszej połowie każdego miesiąca.

* Dostęp do dokumentów Rady Rodziców
https://drive.google.com/drive/folders/1-XRLGDR1HyIlKrBhgXNMNjQ7KNCxmsBq?usp=sharing 

* Kontakt
rrppnr4@gmail.com
Przewodnicząca Rady Rodziców – Katarzyna Engler