Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
ŻŁOBEK

*Pozytywny Żłobek nr 2 przy Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 4 w Gdańsku.

* NUMER KONTA DLA PŁATNOŚCI ZA ŻŁOBEK ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W UMOWIE. Numer ten jest przeznaczony wyłącznie do żłobkowych wpłat.

*Godziny pracy żłobka: 6:30-17:00.

*Czesne: 1135 zł  

*Wpisowe: 100 zł

*Dzienna stawka żywieniowa: 16 zł.
 

Zapraszamy do skorzytania z rodzinnego kapitału opiekuńczego lub dofinansowania 400+.
Jakie świadczenie jest komu należne określa Ustawa.

Link do ustawy:
http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1509_u.htm

Linki do informacji nt. RKO i wsparcia 400+:
https://www.gov.pl/web/rodzina/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-o-rodzinny-kapital-opiekunczy

https://lexedu.pl/aktualnosci/400-plus-na-dziecko-w-zlobku-od-2022-dofinansowanie-na-objecie-dziecka-opieka-zlobkowa/?fbclid=IwAR2Tko8HzlLeQveJ-eDy377Yw0WVzOoo7YIDAGpvdwkkfA-y8gPr7IIIWSc


*Numer kontaktowy do żłobka:  sekretariat  735-207-822

Aby wpisac dziecko na listę oczekujących należy NAPISAC MAILA  na przedszkole4@pozytywneinicjatywy.pl podając numer kontaktowy i planowany miesiąc przyjęcia.

* W załączeniu znajdują się regulamin i procedury obowiązujące w żłobku w czasie pandemii. 
 

 

POBIERZ PLIKI
Regulamin zasad działalności Pozytywnego Żłobka nr 2 w Gdańsku w trakcie trwania pandemii