Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk
Wpłaty

Płatności za przedszkole należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca.na konto bankowe nr:

26 1090 1098 0000 0001 5040 2360  (Santander Bank)

podając w tytule:          numer przedszkola - PPP 4, imię i nazwisko dziecka,  miesiąc - za który dokonywana jest wpłata

np.:                PPP4,  Jan Kowalski,     wrzesień 

 

W systemie "Dzień Smyka" prosimy zwrócić uwagę na konkretne kwoty do zapłaty,aby nie tworzyć niedopłat bądź nadpłat. Nadpłaty są widoczne w systemie z "minusem", np. -10 zł. Niedopłaty są widoczne bez dodatkowych znaków, np. 10 zł.