Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk