Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk

28.08.2019r. (środa), o godz. 17:00 odbędzie się w przedszkolu zebranie z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi dzieci nowoprzyjętych jak i dzieci, które będą kontynuować edukację w przedszkolu w celu organizacji nowego roku szkolnego 2019/2020.

6.08.2019r. rozpoczynamy REKRUTACJĘ do grupy żłobkowej przy Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 4 w Gdańsku.